Opis

Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija osnovana je 2002. godine u
Srbobranu, odlukom Ministarstva prosvete, kao prva privatna srednja
stručna škola u Srbiji. Godine 2015. škola se seli na novu adresu u
centru Novog Sada, na kojoj se danas nalazi.

Od osnivanja do danas, u našoj školi je veliku maturu položilo preko
700 učenika. Škola je potpuno prilagođena savremenom izvođenju
nastave. Sve učionice i kabineti su opremljeni modernim nastavnim
sredstvima čime se ostvaruju odlični uslovi za savremeno i kvalitetno
obrazovanje učenika.

Osluškujući potrebe tržišta, odnedavno smo u redovnu nastavu uvrstili
još jedan izuzetno tražen obrazovni profil – Elektrotehničar
informacionih tehnologija. Pored redovne nastave škola vrši i upis
vanrednih učenika, a moguća je i dokvalifikacija i prekvalifikacija
polaznika.

Misija škole ogleda se u pružanju kvalitetnog stručnog znanja koje će
učenici primeniti na svojim poslovima i koje će im omogućiti
napredovanje u daljem školovanju, posebno iz oblasti IT-a, ekonomije,
menadžmenta, organizacionih nauka, prava itd.

Kontakt: 

Elitna privatna ekonomska škola i gimnazija
Adresa: Dositejeva 10
Poštanski broj: 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 6302-992
Mobilni: +381 63 535-759
Email: elitna@gmail.com
Website: www.elitna.edu.rs

Pratite nas